Tiếng Việt

Tạo hoặc chỉnh sửa tệp Excel trên Linux bằng .NET

Sự xuất hiện của các giải pháp tự động ngày nay đã làm cho tự động hóa bảng tính trở nên phổ biến trong các ngành công nghiệp khác nhau. Các tài liệu bảng tính được tạo và xử lý theo chương trình từ bên trong các giải pháp web hoặc máy tính để bàn. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo tệp Excel XLSX và XLS trên nền tảng Linux bằng cách sử dụng .NET.
tháng 10 20, 2021 · 8 phút · Usman Aziz