Tiếng Việt

Vẽ một hình Elip trong C#

Đồ họa vector được sử dụng rộng rãi để vẽ các hình dạng. Bạn có thể dễ dàng vẽ các hình dạng trong các ứng dụng C# khi làm việc với API Aspose.Drawing. Phù hợp với các yêu cầu đó, bài viết này trình bày cách vẽ Ellipse trong C#.
tháng 5 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza