Tiếng Việt

Nhúng hoặc trích xuất video trong bản trình bày PowerPoint bằng Java

Các bài thuyết trình PowerPoint thường chứa các khung video để trình bày điều gì đó hoặc để thu hút khán giả. Trong nhiều trường hợp, các video được sử dụng để tiết kiệm thời gian và làm cho các bài thuyết trình hiệu quả. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với video trong tệp PowerPoint theo chương trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách nhúng hoặc trích xuất video trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.
tháng 9 20, 2021 · 5 phút · Usman Aziz