Tiếng Việt

Nhúng Video vào Bản trình bày PowerPoint bằng C#

Khung video được sử dụng trong bản trình bày PowerPoint để thể hiện điều gì đó hoặc để thu hút khán giả. Thông thường, các video được sử dụng để tiết kiệm thời gian và làm cho các bài thuyết trình hiệu quả hơn. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với video trong bản trình bày theo chương trình. Đặc biệt, bài viết sẽ trình bày cách nhúng hoặc trích xuất video trong bản trình bày PowerPoint bằng C#.
tháng 9 17, 2021 · 5 phút · Usman Aziz