Tiếng Việt

Nhúng Video vào Bản trình bày PowerPoint bằng C ++

Microsoft PowerPoint cung cấp cho bạn khả năng thêm khung video vào bản trình bày PowerPoint của bạn. Video có thể được sử dụng để nâng cao chất lượng của các bài thuyết trình và giúp truyền tải thông điệp đến khán giả tốt hơn. Có thể có những trường hợp bạn muốn thêm video vào bản trình bày PowerPoint theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhúng video vào bản trình bày PowerPoint bằng C ++.
tháng 10 15, 2021 · 6 phút · Muhammad Ahmad