Tiếng Việt

Tạo mã vạch Maxicode trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn tạo mã Maxicode với các kiểu mã hóa khác nhau. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách tạo Mã vạch Maxicode theo lập trình trong Java.
tháng 8 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza