Tiếng Việt

Chuyển đổi EPUB thành Hình ảnh PNG hoặc JPG trong Java

Định dạng tệp EPUB phổ biến để in sách điện tử, tài liệu quảng cáo, sách mỏng, v.v. Đôi khi bạn có thể cần chuyển đổi tệp EPUB thành hình ảnh để hiển thị nội dung tệp. Do đó, bài viết này hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp EPUB sang hình ảnh JPG hoặc PNG theo lập trình trong Java.
tháng 3 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza