Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp EPUB sang XPS trong C#

Tệp EPUB thường được sử dụng để chia sẻ hoặc in tệp trên quy mô lớn. Ví dụ: Sách điện tử ngày nay rất phổ biến, được tạo ở định dạng EPUB. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi EPUB sang tệp XPS. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng XPS theo chương trình trong C#.
tháng 2 22, 2022 · 3 phút · Farhan Raza