Tiếng Việt

Giới hạn đánh giá đối với API Aspose - Giải pháp nhanh

Bạn có thể phải đối mặt với một số ngoại lệ trong các ứng dụng của mình khi làm việc với API Aspose nếu có một số vấn đề với xác thực giấy phép. Trong những trường hợp như vậy, ngoại lệ có thể có mô tả như: “Chỉ Đánh giá. Được tạo bằng Aspose. Copyright 2003-2020 Aspose Pty Ltd ”,“ Có thể xem tối đa 4 phần tử (cho bất kỳ bộ sưu tập nào) trong chế độ đánh giá ”hoặc“ Tài liệu này đã bị cắt ngắn ở đây vì nó được tạo bằng API Aspose trong Chế độ đánh giá ”. Hơn nữa, bạn có thể nhận thấy hình mờ đánh giá hoặc các trang bị cắt bớt trong các tệp đầu ra. Hãy cùng chúng tôi khám phá giải pháp nhanh chóng để khắc phục sự cố như vậy.
tháng 1 2, 2021 · 4 phút · Farhan Raza