Tiếng Việt

Chuyển đổi CSV sang Excel hoặc Excel sang CSV trong Node.js

Định dạng CSV được sử dụng rộng rãi để nhập hoặc xuất bộ dữ liệu lớn từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp CSV sang Excel XLSX hoặc XLS. Tương tự, ngược lại cũng có thể được yêu cầu trong các trường hợp nhất định. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi CSV sang Excel và Excel sang định dạng CSV theo chương trình trong Node.js.
tháng 4 28, 2021 · 3 phút · Usman Aziz