Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel sang HTML trong Node.js

Tệp Excel được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu dưới dạng trang tính. Hơn nữa, bạn có thể thực hiện các phép tính khác nhau cũng như phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi tệp Excel sang các định dạng khác. Ví dụ: bạn có thể cần chuyển đổi một trang tính Excel sang HTML hoặc hình ảnh để hiển thị nó trong ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của bạn. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Excel sang HTML trong ứng dụng Node.js. Ngoài ra, bạn sẽ học cách sử dụng các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh HTML được chuyển đổi.
tháng 2 11, 2021 · 5 phút · Usman Aziz