Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel sang PDF trên Linux bằng Java

Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn cần chuyển đổi bảng tính Excel sang định dạng PDF, chẳng hạn như để in hoặc chia sẻ trang tính. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp Excel sang định dạng PDF trên nền tảng Linux bằng Java. Hơn nữa, bạn sẽ biết về các tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh chuyển đổi Excel sang PDF.
tháng 10 25, 2021 · 4 phút · Usman Aziz