Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp Excel sang PDF bằng Java

Chuyển đổi Excel sang PDF có thể được yêu cầu trong các tình huống khác nhau để xuất dữ liệu dạng bảng từ trang tính sang trang PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi các tệp Excel sang PDF bằng cách sử dụng Java để tự động chuyển đổi XLS/XLSX sang PDF trong các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của bạn.
tháng 8 12, 2020 · 4 phút · Usman Aziz