Tiếng Việt

Chuyển đổi Excel XLS sang Word DOC bằng Python

Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn phải nhập dữ liệu bảng tính từ tệp Excel sang tài liệu Word. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện thao tác này theo chương trình từ bên trong các ứng dụng Python của bạn. Đặc biệt, chúng tôi sẽ trình bày cách chuyển đổi tệp Excel sang định dạng Word trong Python. Các bước và mẫu mã được cung cấp trong bài viết này hợp lệ cho các chuyển đổi XLS sang DOC, XLS sang DOCX, XLSX sang DOC và XLSX sang DOCX.
tháng 10 7, 2022 · 3 phút · Usman Aziz