Tiếng Việt

Chuyển đổi DGN sang PDF trong Java

Chúng tôi có thể xuất bản vẽ 2D hoặc 3D từ tệp DGN sang tài liệu PDF theo chương trình. Các tệp DGN được tạo và hỗ trợ bởi các ứng dụng CAD. Việc chuyển đổi như vậy cho phép chia sẻ bản vẽ ở định dạng di động. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp DGN thành PDF bằng Java.
tháng 10 5, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan