Tiếng Việt

Chuyển đổi IFC sang PNG trong C#

Chúng tôi có thể xuất bản vẽ 2D hoặc 3D từ tệp IFC sang tài liệu PNG theo chương trình. Các tệp IFC được tạo và hỗ trợ bởi các ứng dụng CAD. Việc chuyển đổi như vậy cho phép chia sẻ các bản vẽ ở định dạng di động. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp IFC thành PNG bằng C#.
tháng 2 5, 2022 · 4 phút · Denis Demenko