Tiếng Việt

Chuyển đổi OneNote sang Excel trong C#

OneNote là một sổ ghi chép kỹ thuật số, nơi bạn có thể lưu giữ thông tin quan trọng. Ghi lại ghi chú từ các cuộc họp, chia sẻ điểm nổi bật hoặc các mục hành động để chia sẻ với nhóm của bạn hoặc để tham khảo sau này. Đôi khi bạn có thể muốn chuyển đổi tệp OneNote (.one) sang trang tính Excel ở định dạng XLSX hoặc XLS.
tháng 8 4, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi OneNote sang XLSX hoặc XLS trong C#

Tệp OneNote là các ghi chú kỹ thuật số mà bạn có thể ghi lại để giữ thông tin quan trọng trong tầm tay. Họ có thể hữu ích để cộng tác, trình bày hoặc chia sẻ thông tin. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi sổ ghi chép OneNote có phần mở rộng tệp (.one) thành sổ làm việc XLSX hoặc XLS. Theo đó, bài viết này cung cấp thông tin về cách chuyển đổi tệp định dạng OneNote sang XLSX hoặc XLS theo chương trình trong C#.
tháng 8 4, 2022 · 3 phút · Farhan Raza