Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang HTML trong C++

Các bản trình bày (PPTX/PPT) thường được sử dụng để mô tả thông tin cho một số lượng lớn khán giả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách chuyển đổi PowerPoint Presentation sang HTML. Trường hợp sử dụng này có thể hữu ích khi thông tin được trình bày trong ứng dụng web, trang web, v.v.
tháng 9 4, 2020 · 5 phút · Farhan Raza