Tiếng Việt

Chuyển đổi Visio sang hình ảnh bằng Python

Microsoft Visio cho phép vẽ nhiều loại sơ đồ, lưu đồ, dòng thời gian,… từ đơn giản đến phức tạp chuyên nghiệp. Đây là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang hình ảnh PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một sơ đồ Visio thành một Hình ảnh trong Python.
tháng 11 3, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan