Tiếng Việt

Nén và giải nén tệp bằng GZip trong C#

Lưu trữ GZip (.gz được sử dụng để nén một hoặc nhiều tệp bằng thuật toán nén GNU zip. Nó thường được sử dụng để nén tệp trong hệ điều hành UNIX. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách nén tệp và tạo GZip (.gz) lưu trữ lập trình bằng C#. Hơn nữa, bài viết cũng sẽ trình bày cách giải nén kho lưu trữ GZip bằng C#.
tháng 5 7, 2021 · 4 phút · Usman Aziz