Tiếng Việt

Đọc tin nhắn email có lập trình bằng Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần đọc và phân tích cú pháp email EML hoặc MSG từ bên trong ứng dụng của mình. Để làm điều đó theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách trích xuất thông tin từ các email trong Java. Đặc biệt, bạn sẽ học cách đọc thông tin chủ đề, đến, từ, nội dung và tiêu đề của email.
tháng 4 12, 2021 · 4 phút · Usman Aziz