Tiếng Việt

Trích xuất văn bản từ PDF bằng Python

Trích xuất văn bản từ PDF có thể được yêu cầu cho các mục đích khác nhau như phân tích văn bản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chứng minh việc trích xuất văn bản từ tệp PDF bằng Python dễ dàng như thế nào. Hơn nữa, bạn sẽ biết cách trích xuất văn bản và lưu vào tệp TXT.
tháng 9 29, 2022 · 4 phút · Usman Aziz