Tiếng Việt

Thêm, xóa và thay thế hình ảnh trong tệp PDF bằng C ++

Hình ảnh có thể được sử dụng để hiển thị nhiều thứ khác nhau, từ ảnh chụp sản phẩm đến quy trình làm việc và biểu đồ. Tệp PDF có thể chứa hình ảnh dựa trên loại thông tin mà nó có. Ví dụ: hướng dẫn lắp đặt ghế sẽ bao gồm các hình ảnh về chiếc ghế trình bày cách lắp ráp nó. Có thể có các tình huống mà bạn cần phải xử lý hình ảnh trong tệp PDF theo chương trình. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc với hình ảnh trong tệp PDF bằng C ++.
tháng 8 2, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad