Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ PowerPoint PPT trong C#

Trong khi xử lý bản trình bày PowerPoint trong ứng dụng .NET, bạn có thể cần trích xuất nội dung từ các trang chiếu PPT. Nội dung có thể ở dạng văn bản và hình ảnh. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến việc trích xuất văn bản từ các slide PowerPoint. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trích xuất hình ảnh từ PowerPoint PPT hoặc PPTX trong C#.
tháng 1 13, 2022 · 7 phút · Usman Aziz