Tiếng Việt

Trích xuất hình ảnh từ Word DOC DOCX bằng Python

Một bưc tranh đang gia ngan lơi noi. Đây là lý do hình ảnh là một phần không thể thiếu trong tài liệu, cụ thể là tài liệu Word. Các hình ảnh được sử dụng để làm cho nội dung hấp dẫn và bắt mắt hơn. Khi phân tích cú pháp tài liệu Word, bạn có thể gặp trường hợp cần trích xuất hình ảnh. Để đạt được điều này theo chương trình, bài viết này trình bày cách trích xuất hình ảnh từ Word DOC DOCX bằng Python.
tháng 11 19, 2021 · 3 phút · Usman Aziz