Tiếng Việt

Trích xuất văn bản từ PDF bằng Java

Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu cách trích xuất văn bản từ tài liệu PDF một cách liền mạch bằng Java. Trích xuất văn bản có thể hữu ích trong các tình huống khác nhau như phân tích văn bản, truy xuất thông tin, phân tích cú pháp tài liệu, v.v. Vì PDF là một trong những tài liệu kỹ thuật số được sử dụng rộng rãi nhất nên các trường hợp sử dụng trích xuất văn bản từ tài liệu PDF có số lượng nhiều hơn. Vì vậy, hãy bắt đầu và kiểm tra cách thực hiện trích xuất văn bản PDF từ bên trong các ứng dụng Java.
tháng 12 7, 2020 · 5 phút · Usman Aziz