Tiếng Việt

Trích xuất văn bản từ tệp PowerPoint bằng C ++

Bạn có thể thấy mình trong các tình huống mà bạn phải lưu văn bản của tệp PowerPoint vào cơ sở dữ liệu hoặc một số tệp. Thực hiện công việc này theo cách thủ công sẽ tốn thời gian và kém hiệu quả hơn. Cách tốt hơn là thực hiện trích xuất theo chương trình. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách trích xuất văn bản từ tệp PowerPoint bằng C ++.
tháng 4 10, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad