Tiếng Việt

Trích xuất văn bản từ tài liệu Word bằng Python

Trích xuất văn bản từ tài liệu Word thường được thực hiện trong các tình huống khác nhau. Ví dụ: để phân tích văn bản, trích xuất các phần cụ thể của tài liệu và kết hợp chúng thành một tài liệu duy nhất, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách trích xuất văn bản từ tài liệu Word theo lập trình bằng Python. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đề cập đến cách trích xuất nội dung giữa các phần tử cụ thể như đoạn văn, bảng, v.v. một cách động.
tháng 11 25, 2021 · 15 phút · Usman Aziz