Tiếng Việt

Trích xuất Văn bản và Hình ảnh từ Tài liệu OneNote bằng C#

Bạn có thể dễ dàng trích xuất văn bản hoặc hình ảnh từ tài liệu OneNote theo chương trình mà không cần sử dụng MS OneNote. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách trích xuất văn bản và hình ảnh từ tài liệu OneNote bằng C#.
tháng 2 22, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan