Tiếng Việt

Chuyển đổi FBX sang tệp GLB trong Java

Tệp FBX được sử dụng để lưu thông tin của cảnh 3D liên quan đến thực tế ảo, trò chơi, thực tế tăng cường, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp FBX thành tệp GLB. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp FBX sang GLB theo chương trình trong Java.
tháng 11 21, 2021 · 3 phút · Farhan Raza