Tiếng Việt

Chuyển đổi FBX sang RVM hoặc RVM sang FBX File trong Java

Các tệp FBX thường được sử dụng để trao đổi thông tin giữa các ứng dụng thao tác tệp 3D khác nhau. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi FBX sang RVM hoặc RVM sang tệp FBX. Các tệp RVM hữu ích vì chúng bao gồm thông tin về Kết cấu, Hình học, Hình học và nhãn của các đối tượng. Vui lòng tham khảo các phần sau để khám phá các tình huống chuyển đổi.
tháng 10 19, 2021 · 3 phút · Farhan Raza