Tiếng Việt

Chuyển đổi FBX sang RVM hoặc RVM sang FBX File trong Java

Các tệp FBX thường được sử dụng để trao đổi thông tin giữa các ứng dụng thao tác tệp 3D khác nhau. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi FBX sang RVM hoặc RVM sang tệp FBX. Các tệp RVM hữu ích vì chúng bao gồm thông tin về Kết cấu, Hình học, Hình học và nhãn của các đối tượng. Vui lòng tham khảo các phần sau để khám phá các tình huống chuyển đổi.
tháng 10 19, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi FBX sang RVM hoặc Vice Versa theo chương trình trong C#

Định dạng tệp FBX được giới thiệu để tương thích tệp giữa các ứng dụng tạo nội dung kỹ thuật số khác nhau. Hơn nữa, bạn có thể chuyển đổi FBX sang RVM cũng như RVM sang FBX theo lập trình bằng C# trong các ứng dụng .NET của mình. Việc chuyển đổi định dạng tệp này rất hữu ích vì tệp RVM hỗ trợ một số yếu tố bao gồm Hình học, Kết cấu, Máy ảnh, Nhãn, v.v. Hãy để chúng tôi đọc thêm chi tiết về các chuyển đổi.
tháng 3 13, 2021 · 3 phút · Farhan Raza