Tiếng Việt

Tạo, điền hoặc chỉnh sửa các biểu mẫu PDF có thể điền bằng C ++

Với sự ra đời của máy tính và internet, rất nhiều thông tin được ghi lại bằng kỹ thuật số. Các công ty khác nhau đã đưa ra các giải pháp để làm cho quá trình này hiệu quả hơn. Một trong những giải pháp như vậy là các biểu mẫu PDF có thể điền. Biểu mẫu PDF là một lựa chọn phổ biến giúp dễ dàng nắm bắt thông tin bằng kỹ thuật số. Biểu mẫu PDF có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu khảo sát hoặc làm biểu mẫu nhập học. Về vấn đề này, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo, điền và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF có thể điền bằng C ++.
tháng 6 18, 2021 · 8 phút · Muhammad Ahmad