Tiếng Việt

Tìm và thay thế văn bản trong Excel bằng Python

Bảng tính Excel thường chứa hàng nghìn bản ghi trong nhiều trang tính. Trong những trường hợp như vậy, việc tìm kiếm và thay thế một văn bản cụ thể theo cách thủ công có thể là một công việc bận rộn. Do đó, MS Excel cung cấp tùy chọn tìm và thay thế để cập nhật văn bản mong muốn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tìm và thay thế văn bản trong tệp Excel theo chương trình bằng Python.
tháng 6 3, 2021 · 4 phút · Usman Aziz