Tiếng Việt

Tìm và thay thế văn bản trong tệp PDF bằng C ++

PDF là định dạng phổ biến được sử dụng rộng rãi để chia sẻ tài liệu giữa các tổ chức và cá nhân. Có thể có tình huống bạn phải tìm và thay thế một số văn bản trong tài liệu PDF trước khi chia sẻ. Bạn có thể thực hiện việc này theo cách thủ công, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn và kém hiệu quả hơn. Tùy chọn tốt hơn và nhanh hơn sẽ là thực hiện việc này theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tìm và thay thế văn bản trong tệp PDF bằng C ++.
tháng 3 11, 2021 · 9 phút · Muhammad Ahmad

Tìm và thay thế văn bản trong PDF bằng C#

Tùy chọn tìm và thay thế cho phép thay thế một đoạn văn bản cụ thể trong tài liệu trong một lần. Bằng cách này, bạn không phải định vị và cập nhật từng lần xuất hiện của văn bản trong toàn bộ tài liệu theo cách thủ công. Bài viết này thậm chí còn đi xa hơn một bước và đề cập đến cách tự động hóa tính năng tìm và thay thế văn bản trong tài liệu PDF. Đặc biệt, bạn sẽ học cách tìm và thay thế văn bản trong PDF bằng C# .NET. Chúng tôi cũng sẽ trình bày cách thay thế văn bản trong một trang cụ thể hoặc một vùng trang bằng C#.
tháng 12 22, 2020 · 7 phút · Usman Aziz