Tiếng Việt

Tìm và thay thế văn bản trong PowerPoint PPTX / PPT bằng C ++

Tìm và thay thế văn bản là một công việc phổ biến mà bạn có thể cần phải làm thường xuyên. Trong trường hợp có nhiều tệp, thực hiện việc này theo chương trình sẽ tỏ ra hiệu quả hơn. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tìm và thay thế văn bản trong tệp PowerPoint bằng C ++.
tháng 10 26, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad