Tiếng Việt

Tìm và thay thế văn bản trong tài liệu Word bằng Java

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách tìm và thay thế văn bản trong tài liệu Word (DOC/DOCX) theo lập trình bằng cách sử dụng Java. Hướng dẫn từng bước và các mẫu mã sẽ đề cập đến các tình huống tìm và thay thế văn bản khác nhau trong tài liệu Word. MS Word cung cấp một cách dễ dàng để tìm và thay thế văn bản trong tài liệu.
tháng 6 16, 2020 · 6 phút · Usman Aziz

Tìm và thay thế văn bản trong tài liệu Word bằng C# .NET

Bài viết này đề cập đến nhiều cách tiếp cận khác nhau để tìm và thay thế văn bản trong tài liệu Word bằng C# trong các ứng dụng .NET hoặc .NET Core. Tìm và Thay thế là một tính năng khá hữu ích của MS Word để nhanh chóng định vị và thay thế văn bản mong muốn trong tài liệu. Nó trở nên tiện dụng và tiết kiệm thời gian hơn khi bạn làm việc với các tài liệu dài hơn.
tháng 1 24, 2020 · 6 phút · Usman Aziz