Tiếng Việt

Tìm kiếm văn bản trong tệp bản vẽ DWG theo chương trình trong C#

Các tệp DWG chứa dữ liệu thiết kế 2D hoặc 3D. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà thiết kế, kỹ sư và kiến trúc sư. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tìm một số chuỗi văn bản trong tệp bản vẽ DWG. Theo đó, bài viết này thảo luận về cách tìm kiếm văn bản trong tệp DWG theo cách lập trình trong C#.
tháng 12 7, 2022 · 4 phút · Farhan Raza