Tiếng Việt

Nén hoặc Tối ưu hóa Tệp PDF với Chất lượng Tương tự bằng C ++

PDF là định dạng tiêu chuẩn để chia sẻ tài liệu qua internet. Hỗ trợ toàn cầu và bố cục nhất quán của nó làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các tình huống như vậy. Tuy nhiên, đôi khi, kích thước của tệp PDF có xu hướng tăng lên do nội dung như hình ảnh, bản vẽ, v.v. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa hoặc nén tệp PDF để giảm kích thước của chúng mà không làm giảm chất lượng của chúng. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để nén và tối ưu hóa các tệp PDF nhằm giảm kích thước của chúng bằng C ++.
tháng 7 6, 2021 · 9 phút · Muhammad Ahmad