Tiếng Việt

Làm phẳng hoặc hợp nhất các lớp trong Hình ảnh PSD bằng C#

Hình ảnh PSD được sử dụng phổ biến để tạo biểu trưng, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác trong đó tệp PSD chứa nhiều lớp. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể cần thao tác các lớp như làm phẳng hoặc hợp nhất các lớp trong tệp PSD. Bài viết này trình bày cách làm phẳng hoặc hợp nhất các lớp trong tệp PSD theo lập trình trong C#.
tháng 12 10, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

Làm phẳng hoặc hợp nhất các lớp của tệp PSD trong Java

Hình ảnh PSD thường được sử dụng để thiết kế nội dung đồ họa như logo, áp phích hoặc bản vẽ. Các tệp PSD bao gồm các lớp khác nhau cho các phần khác nhau của hình ảnh. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể cần phải làm việc với các lớp như làm phẳng hoặc hợp nhất các lớp của ảnh PSD. Ví dụ, bạn có thể làm phẳng các lớp để hạn chế các thay đổi đối với tác phẩm nghệ thuật của mình. Bài viết này trình bày cách làm phẳng hoặc hợp nhất các lớp trong tệp PSD theo lập trình bằng Java.
tháng 11 9, 2021 · 3 phút · Farhan Raza