Tiếng Việt

Làm việc với Phông chữ CFF, TrueType và Type1 bằng C++

Phông chữ là một phần không thể thiếu của các tài liệu kỹ thuật số và các trang web được sử dụng để xác định hình thức của văn bản. Các tệp phông chữ được sử dụng để lưu trữ thông tin về phông chữ chẳng hạn như kiểu, trọng lượng, kích thước, v.v. Có thể xảy ra trường hợp bạn cần thao tác với phông chữ để trích xuất thông tin của chúng. Đối với những tình huống như vậy, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tải và đọc thông tin từ các phông chữ TrueType, CFF và Type1 bằng C++.
tháng 9 30, 2020 · 5 phút · Usman Aziz