Tiếng Việt

Hợp nhất Phông chữ True Type trong Java

Phông chữ True Type (TTF) là một trong những định dạng phông chữ được sử dụng rộng rãi nhất trong kiểu chữ kỹ thuật số. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hợp nhất Phông chữ True Type trong Java. Tìm hiểu cách hợp nhất hai hoặc nhiều tệp TTF thành một tệp duy nhất với Java Font Merger API.
tháng 6 7, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan

Hợp nhất các phông chữ đúng loại bằng C#

Phông chữ True Type (TTF) là một trong những định dạng phông chữ phổ biến nhất được sử dụng trong kiểu chữ kỹ thuật số. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất Phông chữ True Type bằng C#. Tìm hiểu cách kết hợp nhiều tệp TTF thành một bằng cách sử dụng API Sáp nhập Phông chữ.
tháng 3 6, 2024 · 6 phút · Muzammil Khan