Tiếng Việt

Áp dụng Bộ lọc làm mờ Gaussian trên hình ảnh trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải làm việc với bộ lọc làm mờ Gaussian trong các ứng dụng của mình. Theo đó, bài viết này trình bày cách áp dụng bộ lọc làm mờ Gaussian trên hình ảnh theo chương trình trong C#.
tháng 4 24, 2022 · 3 phút · Farhan Raza