Tiếng Việt

Tạo mã vạch trong ứng dụng Node.js

Mã vạch được sử dụng để biểu diễn trực quan dữ liệu dưới dạng các đối tượng đồ họa. Các loại mã vạch khác nhau được sử dụng trong các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như Mã128, mã QR, Aztech, Pdf127, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách triển khai các tính năng tạo mã vạch trong ứng dụng web của mình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách tạo mã vạch của các ký hiệu khác nhau trong các ứng dụng Node.js.
tháng 5 6, 2021 · 4 phút · Usman Aziz