Tiếng Việt

Tạo và quét mã vạch theo chương trình bằng Java

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo mã vạch theo chương trình bằng Java. Hơn nữa, bạn cũng sẽ học cách quét và đọc các loại mã vạch khác nhau bằng Java. Công nghệ Mã vạch là một cách phổ biến và được sử dụng rộng rãi để thể hiện trực quan dữ liệu về các đối tượng dưới dạng các mẫu khác nhau. Mã vạch là dạng dữ liệu được mã hóa và có thể đọc được bằng máy có thể được giải mã hoặc đọc bằng máy quét mã vạch.
tháng 4 7, 2020 · 6 phút · Usman Aziz