Tiếng Việt

Trình tạo mã vạch GS1-128 bằng Java

Tiêu chuẩn GS1 cung cấp một phương tiện hiệu quả để mã hóa dữ liệu để vận chuyển, lưu trữ và bảo vệ. Mã vạch GS1-128 là mã nhận dạng (ID) được tiêu chuẩn hóa được sử dụng để xác định và theo dõi duy nhất các lô hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch GS1-128 bằng Java.
tháng 11 21, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan