Tiếng Việt

Tạo mã vạch với mã hóa UTF-8 bằng C#

Trong bài trước, bạn đã biết cách tạo và đọc các loại mã vạch khác nhau bằng C#. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải xử lý các ký tự không phải tiếng Anh. Ví dụ: khi bạn làm việc với các ngôn ngữ Ả Rập, Latinh, Hy Lạp hoặc các ngôn ngữ tương tự. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể cần mã hóa các ký tự thành các tiêu chuẩn Unicode tức là UTF-8. Theo đó, bài viết này trình bày cách tạo và nhận dạng mã vạch bằng cách sử dụng mã hóa UTF-8 trong C#.
tháng 2 19, 2021 · 4 phút · Usman Aziz