Tiếng Việt

Tạo mã vạch bằng C# - .NET Barcode API

Mã vạch được sử dụng để thể hiện trực quan dữ liệu ở dạng máy có thể đọc được. Thông thường, mã vạch dường như là phương tiện nhận dạng sản phẩm. Nhiều loại mã vạch được sử dụng trong các tình huống khác nhau như Code128, QR, Datamatrix, Aztec, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch trong C#. Hơn nữa, bạn sẽ thấy cách tùy chỉnh giao diện của mã vạch.
tháng 10 19, 2020 · 4 phút · Usman Aziz