Tiếng Việt

Tạo Phiếu trả lời hoặc Khảo sát OMR trong Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng tạo các khảo sát OMR, câu đố hoặc phiếu trả lời từ đánh dấu văn bản theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo Bảng trả lời hoặc Khảo sát OMR OMR từ đánh dấu văn bản bằng Java.
tháng 3 31, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Tạo Trình kiểm tra trang tính hoặc Máy quét OMR bằng Java

Nhận dạng dấu hiệu quang học (OMR) thường được sử dụng để kiểm tra các cuộc khảo sát, bảng câu hỏi và bài kiểm tra trắc nghiệm. Đó là một cách nhanh chóng và chính xác để xử lý các biểu mẫu. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các mẫu OMR và kiểm tra các phiếu trả lời đã điền bằng Java.
tháng 8 5, 2021 · 6 phút · Muhammad Ahmad