Tiếng Việt

Tạo tệp PDF từ hình ảnh bằng Java

Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn có thể cần chuyển đổi một bộ sưu tập hình ảnh sang tệp PDF. Ví dụ: bạn có thể muốn chèn tất cả hình ảnh từ một album vào một tệp PDF duy nhất. Mặt khác, bạn có thể cần tạo PDF từ hình ảnh của một tài liệu được quét. Để giải quyết những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách tạo một tệp PDF từ nhiều hình ảnh bằng Java.
tháng 3 1, 2021 · 4 phút · Usman Aziz